חברת "צביקה משקי טבע הגליל", הינה חברה לשיווק ואספקת ביצי משק וייבוא מגוון גבינות איכות מכל העולם למגזר העיסקי.

ביצי משק טריות צביקה מספקים
איכות, טריות ואמינות

בזכות תהליך מיון איכותי שמתבצע במכון מיון הביצים שמבטיח את שלמות וטריות הביצה. בתהליך זה הביצים נאספות מלולים וחקלאים ברחבי הארץ, אך ורק ממשקים המאושרים על ידי מועצת הלול ומובאות אל תחנות המיון.

כל ביצה נבדקת וממוינת באופן קפדני ומוחתמת בשם המשווק, מספר היצרן, בגודל הביצה ובתאריך האחרון לשיווק.

לאחר מכן, הביצים נארזות ומופצות לנקודות המכירה-למשווק , תוך שמירה על שרשרת קירור מתאימה לאורך כל התהליך.

parallax background

בישראל מייצרים ואוכלים כ- 2 מיליארד ביצים בשנה. ענף הביצים מפוקח על ידי משרד החקלאות, הקובע הן את מכסות הביצים שייוצרו והן את המחיר בו ימכרו הביצים לצרכן.


מועצת הלול היא הגוף היחידי המוסמך לתת רישיון משווק. את רשימת המשווקים המורשים הארצית ניתן למצוא ניתן למצוא באתר מועצת הלול בכתובת משווקי ביצים לביצי מאכל.